Tribhuvan University

Institute of Engineering

Unified Admission System

भर्ना सम्बन्धि सूचना (Notice about Admission)

Created Date: 12/6/2022 Published Date: 12/6/2022

यस इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत शैक्षिक वर्ष २०७९।०८० को लागि B.E./B.Arch तहमा भर्नाको कार्यक्रम सम्बन्धित क्याम्पस / कलेजहरुमा यहि मिति २०७९ मंसीर २९ गते देखि शुरु हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। भर्ना सम्बन्धि विस्तृत कार्यतालिका मिति २०७९ मंसीर २८ गते https://admission.ioe.edu.np मा प्रकाशित गरिनेछ।

 

This is to notify all the passed candidates of IOE BE/BArch Entrance Examination 2079/80 that the admissions in all the Campuses/Colleges will open from 29 Mangshir 2079 (15 December 2022).

Guidelines and Schedules of  BE/BArch Admission 2079/80 in Constituent  campuses and Affiliated colleges will be separately available in this website on 28 Mangshir 2079 (14 December 2022).

 notice